AdValor kredyty i pożyczki gotówkowe

Agnieszka Lula
Kom. +48/ 668 535 930

Pośrednik kredytowy:
Pożyczki gotówkowe i hipoteczne

 

Wycena nieruchomości

STREFA INWESTORA:
Wycena nieruchomości komercyjnych: biurowych, handlowych, hotelowych, przemysłowych i innych.
Przykładowe cele wyceny:

 • cele księgowe, podatkowe
 • aport
 • ubezpieczenie
 • zabezpieczenie kredytu
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • wycena dla indywidualnych potrzeb inwestora


STREFA KLINTA INDYWIDUALNEGO:
Wycena mieszkań, domów, domów w budowie, działek budowlanych, siedliskowych gruntów leśnych i rolnych.                           Przykładowe cele wyceny:

 • zabezpieczenie kredytu
 • ustalenie ceny dla potrzeb sprzedaży
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny
 • podział majątku
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury
 • służebności, bezumowne korzystanie z nieruchomości

Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania (wyceny) nieruchomości.
Usługi wyceny nieruchomości świadczy Agnieszka Lula, rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5014 nadane przez Ministra Infrastruktury – zobacz.

 • Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Ukończyłam kurs specjalistyczny oraz zdałam egzamin „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”, organizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich – zobacz.
 • Jestem uprawniona do wykonywania operatów szacunkowych dla wszystkich banków działających w polskim sektorze bankowym, znajduje się na listach rzeczoznawców rekomendowanych przez Związek Banków Polskich, publikowanych na stronie internetowej ZBP
 • Wszystkie wyceny wykonywane są profesjonalnie i z najwyższą starannością, zapewniam rzetelną, bezstronną i terminową obsługę swoich klientów. Oferuję umiarkowane ceny operatów, jeżeli zdarza się, że bank wymaga uzupełnienia operatu o dodatkowe załączniki, wszystko wykonuję w ramach usługi, bez dodatkowych kosztów.
 • Wycen dokonuję w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
 • Posiadam polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego w PZU S.A

 

 

 

zasięg działalności:

Miasto Wrocław, Trzebnica i okolice

 

 

 

powiaty:

wrocławski, trzebnicki, oleśnicki, milicki, wołowski, oławski, średzki, świdnicki, dzierżoniowski

oraz inne powiaty województwa dolnośląskiego – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym


Kontakt

Ad Valor Agnieszka Lula

tel: 48 668 535 930

e-mail: agnieszka.lula@advalor.pl